MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVI 2024

MARKA VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVI 2024

Marka Patent Vekilliği Sınavı 2024 yılında da yine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacak. Sınav tarihi TÜRKPATENT’ten yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk çeyreğinde bir tarih olacak. Net tarih henüz belli değil ancak Marka ve Patent Vekilliği Sınavı ne zaman ve başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Biz de bu yazımızda iki yılda bir yapılan bu sınavın tüm detaylarına değindik.

marka patent vekilliği sınavı 2023, marka patent vekilliği sınavı ne zaman

Marka ve Patent Vekilliği Sınavı 2024 ne zaman?

Sınav 2024 yılına ertelendi. Marka ve Patent Vekilliği Sınavı 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılacak

Marka Patent Vekilliği Sınavı TÜRKPATENT’ten yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk çeyreğinde bir tarihte yapılacak. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun iki yılda bir düzenlediği Marka Patent Vekilliği Sınavı Kasım 2023 tarihinde yapılacaktı. Geçtiğimiz 6 yılda yapılan üç sınavın da tarihleri hep kasım ayı içindeydi. 2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı 11 Kasım, 2019 sınavı 16 Kasım ve 2021 yılındaki vekillik sınavı ise 13 Kasım tarihinde düzenlenmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde TÜRKPATENT’ten sınav tarihi ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada “TÜRKPATENT olarak hazırlık çalışmalarını yürüttüğümüz Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınavının, gerekli mevzuat süreçlerinin tamamlanmasını müteakiben 2024 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Şimdiden tüm adaylara başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi. Yani en son yapılacak Marka ve Patent Vekilliği Sınavı 2023 yılından 2024 yılının ilk çeyreğinde bir tarihe ertelenmiş oldu.

2024 marka vekilliği sınavı, marka vekilliği sınavı, patent vekilliği sınavı, marka patent vekilliği sınavı 2024, marka vekilliği sınav ücreti, patent vekilliği sınav ücreti, 2024 marka patent vekilliği sınav ücreti, 2024 marka patent vekilliği sınavı şartları

Sınav Başvurusunda İstenecek Bilgi ve Belgeler

Sınava başvuracak adaylar;

 • Girmek istedikleri sınavı ve tebligat adresini belirtir belgeyi,
 • T.C. Kimlik Numarasını,
 • Sicil kaydının olmadığını gösterir belgeyi,
 • Öğrenim durumunu,
 • Biyometrik fotoğrafını,
 • Sınav başvuru ücretinin ödendi çıktısını,

son başvuru tarihlerine kadar sınav ilanında belirtilen yerlere bildirmek veya beyan etmek zorundadır.

2024 Marka ve Patent Vekilliği Sınavı başvuru ücreti ne kadar?

SınavSınav Ücreti
Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti396,61
Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti396,61

Patent Vekilliği veya Marka Vekilliğine Kabul Şartları

Patent ve marka vekilliği yeterlik sınavlarına başvuru yapmak ve sınava girebilmek için adaylar aşağıdaki şartlara göre değerlendirilir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Fiil ehliyetine sahip olmak
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 4. Yüz kızartıcı suçlardan mahkûmiyeti bulunmamak
 5. Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak

Marka ve Patent Vekilliği Sınavı, Sınavın İlanı ve Başvuru Şartları

 • Sınav; iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.
 • Sınav, tek aşamadan oluşur.
 • Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir.
 • 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava başvurabilir.
 • Sınavdan en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.

Patent ve Marka Vekilliği Sınavları, her iki yılda bir olmak üzere “iki aşamalı” olarak yapılıyordu. Birinci aşama olan “Genel Yeterlik” sınavı, genellikle Kasım ayında ve tek yılda yapılıyordu. İkinci aşama olan “Mesleki Yeterlik” sınavı ise genellikle Ocak ya da Şubat aylarında çift yıllarda yapılıyordu. Ancak 12 Mayıs 2023’te alınan karara göre artık tek aşamalı olarak yapılacak.

Marka Patent Vekilliği Sınavı kaç aşamalı?

Patent ve Marka Vekilliği Yeterlik Sınavları, her iki yılda bir olmak üzere “iki aşamalı” olarak yapılıyordu. Birinci aşama olan “Genel Yeterlik” sınavı, genellikle Kasım ayında ve tek yılda yapılıyordu. İkinci aşama olan “Mesleki Yeterlik” sınavı ise genellikle Ocak ya da Şubat aylarında çift yıllarda yapılıyordu. Ancak 12 Mayıs 2023’te alınan karara göre artık tek aşamalı olarak yapılacak.

Marka Patent Vekilliği Sınavı kaç soru?

2023 Marka Patent Vekilliği Sınavı’nın ilk aşamasında yapılan yazılı sınavda toplamda 100 soru bulunur. İlk kitapçıkta 60, ikinci kitapçıkta ise 40 soru sorulur.

İlk kitapçıkta bulunan 60 soru için adaylara verilecek olan süre 105 dakika, ikinci kitapçıktaki 40 soru için ise 70 dakikadır. Sınavın diğer kuralları ise aşağıdaki gibidir.

 • Her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Marka Patent Vekilliği Sınavı’nda yanlış cevapların doğru cevaplara herhangi
  bir etkisi yoktur.
 • Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
 • Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 • Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınav giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekir.

İlk kitapçıkta yer alan sorulardaki tüm tarihlerin ve işlemlerin, resmî tatillere denk gelmeyecek şekilde hafta içi olduğu ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesi kapsamında durdurulan sürelerden etkilenmediği kabul edilecek.

2024 Sınavının Şekli, Konuları ve Değerlendirilmesi

Genel yeterlilik sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılıyordu. Ayrıca sınavda, aşağıda belirtilen konulardan soru gelmektedir:

 • Başta sınai mülkiyetle ilgili hem ulusal hem de uluslararası mevzuat ve uygulamalar
 • Haksız rekabet hükümleri
 • Medeni hukukun ortaya çıkış hükümleri
 • Ticari işletme hukukundan tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı
 • Borçlar hukuku vekâlet sözleşmesi hükümleri
 • Kişiler hukuku hükümleri

Sınav iki aşamalı iken aşağıdaki konuları içeriyordu:

 • Marka vekilliği: marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.
 • Patent vekilliği: patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

Marka ve Patent Vekilliği sınavına nasıl hazırlanılır?

Marka Patent Vekilliği sınavına nasıl hazırlanılır sorusu da adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri. Elbette diğer sınavlarda olduğu gibi Marka Patent Vekilliği Sınavı’na da nasıl hazırlanılacağı sorusunun cevabı çıkmış soruları çözmekten geçiyor.

Son 6 yılda düzenlenen 3 sınavın sorularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sınav sorularının yanı sıra sınava hazırlanırken kullanabileceğiniz linkleri ve dosyaları da aşağı ekliyoruz.

Marka Vekilliği veya patent vekilliği nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu, buluşlar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, ticaret ve hizmet markaları, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, entegre devre topoğrafyaları gibi konularla ilgili başvuru sahipleri adına işlem yapmak ve hakların korunması konusunda danışmanlık ve vekillik yapmak üzere Patent ve Marka Vekilliği hizmeti sunmaktadır.

Marka veya patent vekili nasıl olunur?

Patent ve marka vekilleri, bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Vekil olmak isteyenlerin, öncelikle dört yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmekte, ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yılda bir düzenlenen ve “Genel Yeterlik” ile “Mesleki Yeterlilik” olmak üzere iki aşamalı olan sınavları başarıyla geçmeleri ve Kurum’un vekil siciline kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Marka Patent Vekilliği Çıkmış Sorular (2021, 2019 ve 2017)

Aşağıdaki PDF’lerden 2021, 2019 ve 2017 yıllarında düzenlenen sınavların soru kitapçıklarına ulaşabilirsiniz.

2021 Sınavı

2019 Sınavı

2017 Sınavı

Disiplin Yönetmeliği

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayın.

Meslek KurallarıBir yorum yazın

%d