Marka tescil başvurusu nasıl yapılır?

Marka tescil başvurusu nasıl yapılır?

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılır. Belirlenen evraklarla ya da online başvuru sistemi üzerinden yapılabilir. Marka tescil başvurusu için ilk şart, ticari bir işletmenin olmasıdır. Aynı şirkete ait farklı markalar mevcutsa, her marka için ayrı marka tescili alınmalıdır.

marka tescil başvurusu, marka tescil başvurusu nasıl yapılır

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil başvurusu, bir markanın koruma altına alınması için yapılan resmî bir başvurudur. Marka tescili, markanın sahibine, markanın belirli bir coğrafi bölgede kullanım hakkı verir ve markayı başkalarının izinsiz olarak kullanımından korur.

Marka tescil başvurusu yapmak için, öncelikle markanın bir başvuru sahibi tarafından kullanıldığı ya da kullanılacağı bir mal ya da hizmet sınıfı belirlenmelidir. Bu adım, başvurunun yapılabileceği uygun sınıfın belirlenmesine yardımcı olur.

Marka tescil başvurusu genellikle fikri mülkiyet ofislerine, örneğin Türk Patent ve Marka Kurumu gibi resmî kurumlara yapılır. Başvurunun kabul edilmesi için markanın benzersiz, ayırt edici ve izlenmesi kolay olması gerekir. Bu nedenle, öncelikle benzersiz bir marka adı seçmek önemlidir.

Marka tescil başvurusu ayrıca, markanın kullanıldığı ya da kullanılacağı mal ve hizmetlerin açık ve net bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Başvurunun kabul edilmesi için ayrıca ücret ödenmesi gerekebilir. Başvurunun sonucu genellikle birkaç ay ile birkaç yıl arasında değişebilir ve başvurunun kabul edilmesi durumunda, markanın sahibi tescil belgesi alır.

Marka tescil başvurusu yapmak, bir markanın telif haklarını korumak ve markayı başkalarının izinsiz olarak kullanımından korumak için önemlidir. Ancak, marka tescili süreci bazen zaman alıcı ve maliyetli olabilir, bu nedenle bir avukatın veya uzmanın yardımıyla yapılması önerilir.

Ayrıca: ETİ NEGRO İSİM DEĞİŞTİRDİ

Marka tescili başvurusu nasıl yapılır?

Marka başvurusu, fiziki evrak ile ya da çevrimiçi başvuru ile yapılabilmektedir. Başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin tacir olması, ticari işletmesinin bulunması şartı aranmamaktadır, gerçek kişiler de marka tescil başvurusunda bulunabilmektedirler. Her marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Birden çok marka için tek bir başvuru yapılması mümkün değildir.

Marka başvurusu, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, başvuru, ortak marka veya garanti markası için yapılmışsa Kanun’da düzenlenen teknik şartnameyi, rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmışsa bunların Latin alfabesindeki karşılığını kapsamaktadır. Marka tescili, yapılan başvuru üzerine, TPE tarafından yürütülen idari sürecin sonunda gerçekleşmektedir.

Süreç;

  • tescil başvurusu,
  • başvurunun TPE tarafından sınıflandırılması ve incelenmesi,
  • başvurunun yayınlanması,
  • başvuruya itirazların yapılması, itirazların incelenmesi,
  • tescil belgelerinin verilmesi / tescil başvurusunun reddedilmesi,

aşamalarını içermektedir ve yaklaşık olarak 7-9 ay sürmektedir. Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkına itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine de ‘’Marka Tescil Belgesi’’ verilir.

Marka tescilinin sağladığı korumanın süresi, tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, her 10 yılın bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 10’ar yıllık dönemler hâlinde ve sınırsız olarak yenilenebilmektedir.

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır. Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu süre içinde talebin yapılmaması hâlinde, yenileme, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yenileme yapılabilmektedir.

Marka tescil başvurusunda bulunabilmek için, markanın kullanılmakta olması şart değildir. Ancak, tescilden sonraki herhangi bir 5 yıllık dönemde marka kullanılmaz ise markanın iptaline karar verilir.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılır. Belirlenen evraklarla ya da online başvuru sistemi üzerinden yapılabilir. Marka tescil başvurusu için ilk şart, ticari bir işletmenin olmasıdır. Aynı şirkete ait farklı markalar mevcutsa, her marka için ayrı marka tescili alınmalıdır.

Marka tescili yapmak için öncelikle TÜRKPATENT’in resmî internet sitesine giriş yapılır. Ardından, belirlenen markanın daha önce tescil edilip edilmediğini sorgulamak önemlidir. Eğer benzer bir marka tescil edilmemişse, başvuru sürecine geçilir. Başvuruda, markanın kullanım alanları, sınıflandırmalar ve marka sahibi bilgileri gibi detaylar doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

1. Marka Tescil Araştırması

İlk adım, tescil için markanızın benzersiz olup olmadığını tespit etmek ve marka araştırması yapmaktır. Türk Patent’in resmî web sitesindeki “Marka Sorgulama” aracını kullanarak benzer markaların varlığını kontrol edebilirsiniz. Bu adım, markanızın başvuruda bulunmadan önce başka bir marka ile çakışmamasını sağlar.

2. Marka Başvurusu Hazırlığı

Tescil edilecek marka için başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Başvuru formu, marka adı, marka sahibi bilgileri ve markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin sınıfları gibi gerekli bilgileri içermelidir. Ayrıca, markanın logolu bir marka mı yoksa sadece kelime veya şekil mi olduğu da belirtilmelidir.

3. Başvuru ve Ödeme

Hazırlanan başvuru dosyası Türk Patent ve Marka Kurumu‘na elektronik ortamda veya posta yoluyla gönderilir. Başvuru ücreti ödenir ve gerekli belgeler ile birlikte başvuru tamamlanmış olur.

4. İnceleme Süreci

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunuzu alır ve inceleme sürecini başlatır. Markanın benzersizliği, başvurunun hukuki uygunluğu ve diğer kriterler incelenir. Bu aşamada itirazlar veya eksik belge talepleri olabilir.

5. İlan Süreci

Başvurunuz inceleme aşamasını geçerse, markanız Türk Patent Bülteni’nde yayımlanır. Bu ilan süresi boyunca, markanızla ilgili itirazlar yapılabileceğinden, itiraz süresi takip edilir.

6. Marka Tescili

İtiraz süresi veya itirazlar çözümlendikten sonra markanızın tescili gerçekleşir. Tescil belgesi düzenlenir ve markanın sahibine verilir. Tescil işlemi tamamlandığında, marka sahibi markayı kullanma ve koruma hakkına sahip olur.

7. Marka Tescili Koruma Süreci

Marka tescilinden sonra, markanızı kullanmaya devam etmeli ve markanızın haklarının ihlal edilmesini önlemek için gerekli önlemleri almalısınız. Markanızın sürekliliğini sağlamak ve marka hakkınızı korumak için markayı aktif bir şekilde kullanmaya özen göstermelisiniz.

Marka Tescil Başvuru Adımları

Marka tescil başvurusu, bir markanın resmî olarak tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurudur. Marka tescil başvurusu, marka sahibine markayı koruma altına alma hakkı verir ve başvurunun kabul edilmesi durumunda markanın tescil belgesi düzenlenir.

Marka tescil başvurusu için aşağıdaki adımları takip edin:

Başvuru Formu

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunda marka adı, marka sahibi bilgileri, markanın kullanılacağı sınıflar ve markanın türü (kelime markası, logo markası, kombinasyon markası vb.) gibi bilgiler yer alır.

Başvuru Dökümanları

Başvuru formunun yanı sıra, kimlik belgesi fotokopisi, marka logolarının veya şekillerinin bulunduğu dosya, varsa önceden tescil edilmiş markaların transfer belgeleri gibi gerekli dökümanları hazırlamanız gerekmektedir.

Başvuru Ücreti

Marka tescil başvurusu için belirlenen başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Başvuru ücreti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen tarifeye göre hesaplanır.

Başvurunun İletilmesi

Hazırlanan başvuru formu ve dökümanları ile başvuru ücretini Türk Patent ve Marka Kurumu’na iletmelisiniz. Başvuru, elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılabilir.

İnceleme Süreci

Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunuzu alır ve inceleme sürecini başlatır. Markanızın benzersizliği, başvurunun hukuki uygunluğu ve diğer kriterler incelenir. Bu süreçte eksik belge talepleri veya itirazlar olabilir.

İlan Süreci

Başvurunuz inceleme aşamasını geçerse, markanız Türk Patent Bülteni’nde yayımlanır. Bu ilan süresi boyunca, markanızla ilgili itirazlar yapılabilir.

Tescil

İtiraz süresi veya itirazlar çözümlendikten sonra markanızın tescili gerçekleşir. Tescil belgesi düzenlenir ve marka sahibine verilir. Tescil işlemi tamamlandığında, marka sahibi markayı kullanma ve koruma hakkına sahip olur.

Marka ve Patent Sorgulama İşlemleri

Marka ve patent sorgulama işlemleri, işletmelerin belirledikleri bir ismin veya buluşun daha önce tescilinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri için gerçekleştirilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmî internet sitesi üzerinden yapılan bu sorgulamalar, işletmelerin hukuki süreçlerle uğraşmadan marka ve patent başvurularını gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Marka Tescil Belgesi ve Ücreti

Marka başvurusu başarılı bir şekilde sonuçlandığında, TÜRKPATENT tarafından marka tescil belgesi verilir. Bu belge, marka sahibinin fikrî ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğunu kanıtlar. Marka tescil ücreti, başvurunun yapıldığı sınıflandırmalara göre değişkenlik gösterir. Başvuru sahipleri, belirlenen ücretleri TÜRKPATENT’in resmî internet sitesi üzerinden ödeyebilirler.Bir yorum yazın

%d