TSE’nin görevleri: TSE misyonu ve görevleri nelerdir? TSE ne işe yarar?

TSE’nin görevleri: TSE misyonu ve görevleri nelerdir? TSE ne işe yarar?

1960 yılında Ankara’da kurulan TSE’nin görevleri, sorumlulukları ve misyonu merak ediliyor. Farklı üretim alanlarında standartların oluşturulması ve denetlenmesi görevini üstlenen bu kurum, hem üreticilerin hem de tüketicilerin haklarını koruyacak belirli standartları belirleyerek güvence altına almaktadır.

TSE Misyonu

Çevre ve insan sağlığının korunması, mevcut standartların denetlenmesi ve uygunluğun takibi TSE’nin görevleri arasında yer alır. Aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı standartların takibi, küresel alandaki standartlara uyum sağlanması ve kamusal taleplerin düzenlenmesi de TSE’nin sorumlulukları arasındadır. TSE, yeni ve güncel standartları inceler, Türk standartlarına uygun şekilde uygulanmasını sağlayarak standardizasyonu güçlendirir.

Ayrıca ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlamaktır.

tse'nin görevleri, tse görevleri, tse misyonu
TSE’nin görevleri, misyonu ve sorumlulukları merak ediliyor.

TSE’nin diğer görevleri ise;

 • Yurtiçi ve yurtdışı standartların takibi ve uygulanması: TSE, global alandaki ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) yayınlarını takip ederek, Türkiye’de üretilen ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak için çalışır.
 • Kamusal taleplerin düzenlenmesi: TSE, tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünlere erişimini sağlamak ve üreticilerin de kalite standartlarına uygun üretim yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlemeler yapar.
 • Kalite kontrollerin yapılması: TSE, düşük kaliteli ürünlerin piyasada yer almasını engellemek ve standartların eşitlenmesini sağlamak için üretim süreçlerini denetler ve kalite kontrolleri yapar.
 • Ürün ve hizmetlerin denetimi: TSE, ürün ve hizmetlerin belirlenen standartlara uygunluğunu denetler ve bu denetimler sonucunda TSE damgasının verilmesine karar verir.
 • Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.
 • Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
 • Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
 • Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.
 • Standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
 • Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.
 • Standardlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standardların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
 • Türk Standardları Enstitüsü’nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurul’ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.
 • Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standardlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
 • Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.


Bir yorum yazın

%d