Marka tescili nedir? Nasıl yapılır?

Marka tescili nedir? Nasıl yapılır?

Marka tescili yapıldığı an itibarıyla 10 yıllık süre ile koruma altına alınmış olur. Fikrî ve sınai hak sahibi, markası için, her 10 yıllık periyotlarda belirli bir harç karşılığı tescil yenilemesi yapmalıdır ve bu sayede marka var olduğu sürece hak sahipliği korunabilir.

Fikrî ve sınai mülkiyet söz konusu olduğunda marka, herhangi bir işletme tarafından üretilen ya da satılan mal ve hizmetlerin, başka işletmelere ait mal ve hizmetlerden ayırt edici olarak kullanılan her sözcük, sembol, şekil, renk, sayı, harf ses, eylem, koku veya ambalaj gibi işaretlere denir.

Tescil edilmiş bir markanın, başka hizmet ya da ürünler gibi satışı yapılabilir, lisanslama yoluyla farklı bir kişi ya da kuruma kiralanabilir ya da miras ile hak sahiplerine devredilebilir.

Bunların dışında bir hak sahibinin marka tescil ettirmesine engel teşkil eden ya da diğer bir deyişle marka tescilinde mutlak ret unsuru olabilecek nedenler ise Sınai Mülkiyet Kanunu’nun beşinci maddesi gereği belirlenmiştir. Bir hak sahibi, marka tesciline engel teşkil eden bir başvuru içeriği ile Türk Patent ve Marka Kurumu ya da eski kısaltmasıyla TPE’ye başvuru yaparsa kurum, sonucu mutlak ret kararı ile bildirecektir. (Ayrıca bk. TSE ne demek)

Peki marka tescili tam olarak nedir?

Marka tescili nedir?

Marka tescili, bir işletmenin veya kişinin belirli bir markayı yasal olarak tanımlamak, korumak ve sahiplenmek amacıyla resmi bir başvuruda bulunması ve onay alması sürecini ifade eder. Marka, bir ürün, hizmet veya işletmeyi diğerlerinden ayıran benzersiz bir sembol, logo, isim, kelime, slogan veya tasarım olabilir.

Markayı tescil ettirmek markanın sahibine, markayı kullanma hakkı verir ve başkalarının izinsiz olarak aynı veya benzer bir markayı kullanmasını yasaklar. Marka tescili, markanın itibarını ve değerini koruma, marka sahibine yasal koruma sağlama, tüketici karışıklığını önleme ve markanın sahipliğini kanıtlama amacı taşır.

Marka tescilleri genellikle ulusal veya uluslararası marka ofislerine yapılan başvurularla gerçekleştirilir. Marka başvurusu kabul edildiğinde, marka sahibine belirli bir süre boyunca markayı kullanma hakkı tanınır. Bu süre sonunda marka sahibi markanın korumasını uzatabilir. Ayrıca, marka tescili, markanın sahibine tescil sırasında diğer markalarla çakışıp çakışmadığını kontrol etme fırsatı sunar.

Ayrıca marka tescili, bir markayı rakiplerden korumanın ve markanın sahibine yasal bir dayanak sağlamanın önemli bir yoludur. Ayrıca, müşterilere markanın güvenilirliği ve kalitesi hakkında bir izlenim verir.

Marka tescili neden önemlidir?

Markanın korunması bir iş modelinin ya da ürünün geliştirilmesi aşamasından itibaren önemsenmesi gereken bir husustur.

Sınai bir hak olan markanın korunması ise tescil ile mümkündür. İleri de olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve giderilmesinin talep edilmesi, tazminat talep edilmesi, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi, taklit ürünlere karşı markanın korunması, com.tr uzantılı domain alınması gibi pek çok hususta marka tescili önem arz etmektedir.

Tescilsiz markalar için ise sadece haksız rekabete ilişkin olarak dar bir korumadan yararlanma mümkün olabilmektedir.

marka tescil, marka tescili, marka nasıl tescil edilir, marka tescili nasıl yapılır, marka tescil işlemleri

Hangi Markalar Tescil Edilebilir?

Ayırt edici olması koşuluyla her türlü işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkündür. Açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Ayırt edici nitelik, bir işaretin herhangi bir sebeple diğerlerinden farklı olmasını sağlayan özellikleri ve ögeleri ifade eder. Bir işaret ya başlangıçtan itibaren ayırt edicidir veya zamanla kullanılarak, yatırım yaparak, yani ilanlar, reklamlar tanıtıcı programlar, kampanyalar ve yerleştirici çalışmalarla bu niteliği kazanabilir.

Günümüzde gerçek kişi adları, soyadları, takma adları marka olarak tescil edilebilmektedir. Yine 10 Ocak 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) ile markanın tescile uygun ve sicilde gösterilebilir bir hâlde olması durumunda seslerin dahi tescilinin önü açılmıştır.

Ayrıca: ETİ NEGRO İSİM DEĞİŞTİRDİ

Kanun’un kabulünden önce tek rengin tek başına ayırt edici olmaması ve herkes tarafından kullanılabilir olması nedeniyle soyut renklerin tek başına tescili mümkün kılınmamıştır. Ancak yeni Kanun’da renk kombinasyonlarının yanında renklerin de tek başına tescil edilebilirliği kabul edilmiştir. Marka ile özdeşleşmiş sloganlar, mal ya da ambalaj biçimleri de marka olarak tescil edilerek koruma altına alınabilmektedir.

Toparlamak gerekirse; bir markanın ayırt edici olması, yani ürün veya hizmetlerini diğer markalardan ayırt edebilmesi için tescil yaptırabilir. Bu noktada tescil şartlarını sağlayan her marka tescil edilebilir.

Ayrıca tescil için uygun olmayan birkaç koşul da mevcuttur:

 • Tanımlayıcı markalar: Mal veya hizmetlerin kaynağını belirtmek yerine sunulan mal veya hizmetleri basitçe tanımlayan markalar.
 • Jenerik terimler: Bir ürün veya hizmetin ortak adı olan markalar.
 • Aldatıcı veya kafa karıştırıcı markalar: Sunulan mal veya hizmetlerin niteliği veya özellikleri hakkında tüketicileri yanıltma veya şaşırtma olasılığı yüksek olan markalar.
 • Uygunsuz markalar: Saldırganlık içeren veya uygunsuz olan markalar.

Marka tescili ne işe yarar?

Markanın tescil edilmesi, tescil belgesinde belirtilen ürün ve hizmetler üzerine marka koyma ve kullanma hakkı verir. Bu hak aynı zamanda markanın sahibine tescilli markayı haksız yere kullanan ve/veya taklit edenlere karşı ihtarname gönderme, markayı taşıyan ürünlere ihtiyati tedbir ve el koyma, tazminat talebi gibi hakların kullanımını sağlar. Ancak markanın sahibi, bu haklarını etkin bir şekilde kullanabilmek için markasını olası taklitlere karşı etkin bir şekilde izlemelidir.

Tescil edilmek üzere yayınlanan markaların benzerlerini tespit etmek ve itiraz hakkını kullanarak ilgili markanın tescilini engellemek için marka vekillerine başvurarak marka izleme hizmeti alması da önerilir. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir husus vardır: başvuru hakkı, hak sahibine işareti bir marka olarak koruma hakkı sağlamaz. Çünkü tescili bekleyen bir hak doğuran başvuruya konu marka, tescil edilmedikçe, haksız rekabet hükümlerine göre koruma altında bulunacaktır.

Markanın tescili için yapılan başvuru, yayınlanmasından sonra oluşabilecek durumlarla ilgili tazminat talepleri de dahil olmak üzere, çeşitli haklar doğurur. Ancak başvurunun yayınlanması, sadece üçüncü kişilerin itirazına açıldığı 2 aylık bülten ilanı aşamasının başladığı anlamına gelir. Bu aşama markanın henüz tescil edilmediği ve idari sürecin devam ettiği aşamadır. Bu nedenle, başvurunun yayınlanması ile ortaya çıkan haklar, tescilin yayınıyla birlikte tescilli markadan doğan hakların kapsamı içinde değerlendirilir.

Ancak, markanın tescil edilmeden önce kullanılması tavsiye edilmemektedir. Uzun süredir kullanılan ve benzeri olmayan bir markanın zaten kullanımda olması, başvuru sürecinden kaynaklanan kullanmama tavsiyesi içinde değerlendirilemez. Ancak yine de, markanın tescili için yapılan başvuru süreci devam ederken markanın kullanımına dikkat edilmesi ve tescil başvurusu ile ilgili olası risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Olası bir dava durumunda, Mahkeme, tescilin yayınlanmasından önce sunulan iddiaların geçerliliği hakkında karar veremez.

Marka tescilinin sağladığı haklar, marka tescilinin ilan tarihinden itibaren geçerlidir. Marka tescilinin ilanı, marka başvurusunun incelenmesi sonrasında uygun bulunması ve tescil belgesinin verilmesiyle gerçekleşir.

Marka tescil edildikten sonra, sahibine markayı kullanma hakkı veren ve markanın üzerinde ekonomik olarak yararlanma hakkı sağlayan bir belge sunar. Ayrıca markanın sahibine, başkalarının aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların kullanılmasını önleme hakkı verir. Bu hak, tecavüz fiilleri için tespit davası açılması, ihtiyati tedbir talebi, tecavüzün ortadan kaldırılması için tazminat davası açılması ve ürünlerin üretiminde kullanılan kalıp ve parçalara el koymayı da içeren ceza davası açma hakkını da kapsar.

Marka tescilinin yararlarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

1. Hukuki Koruma

Markanızı tescil ettirerek, başkalarının marka adınızı veya logonuzu izniniz olmadan kullanmasını engelleyebilirsiniz. Bu, markanızın itibarını korumaya ve tüketiciler arasında kafa karışıklığını önlemeye yardımcı olur.

2. Artan Güvenilirlik

Tescilli bir markaya sahip olmak, işletmenizin güvenilirliğini artırarak tüketicilerin gözünde daha güvenilir hale getirir. Markanızı yasal olarak koruyarak, tüketiciler arasında markanızın tanınmasını sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı olabilirsiniz.

3. Rakiplerin Markanızdan Faydalanmasını Önlemek

Hukuki koruma olmadan, rakipler marka adınızı veya logonuzu kendi ürün veya hizmetlerini tanıtmak için kullanabilir ve oluşturduğunuz itibardan potansiyel olarak faydalanabilir. Markanızı tescil ettirerek bunun olmasını engelleyebilirsiniz.

4. İşletmenizin Değerini Artırmak

Güçlü ve yasal olarak korunan bir marka, işletmenizin değerini artırabilir ve potansiyel yatırımcılar veya alıcılar için işletmenizi daha çekici hale getirebilir.

5. Gelişmiş İtibar

Tescilli bir marka, işletmenizin itibarını artırmaya yardımcı olur. Bu da müşterileri çekmek ve marka sadakati oluşturmak için avantaj sağlar.

Marka tescili neden önemlidir?

Marka tescili, kapsamlı bir araştırma yapılmış, üzerine düşünülmüş ve sonunda halka mal olmuş bir markanın, kullanılmasını ve kopyalanmasını engellemek amacı ile alınması gereken bir belgedir. Aynı zamanda marka tescili, işletmenin kurumsal kimliğine verilecek zararın da önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

 • Hukuki koruma sağlar: Tescilli marka, marka sahibine yasal olarak koruma sağlar ve markanın izinsiz kullanılmasını engeller.
 • İtibar ve güven oluşturur: Tescilli marka, müşterilerin markayı güvenilir ve kaliteli olarak algılamasına yardımcı olur.
 • Rekabet avantajı sağlar: Tescilli marka, benzersiz olmasını ve rakiplerden ayrılmasını sağlayarak rekabet avantajı elde etmeye yardımcı olur.
 • Değerli varlık oluşturur: Tescilli marka, işletmenin değerli bir varlık olarak kabul edilmesini sağlar ve marka değeri oluşturur.

Marka tescili neleri kapsar?

Marka tescili; markanın ürün, servis ve hizmetlerine dair tanıtım, satış ve pazarlama gibi tüm faaliyetlerin sadece marka tarafından yapılmasını sağlayan, hak sahibi olmayan üçüncü taraflar tarafından kullanımını yasaklayarak markayı koruma altına bir sistemdir.

Örneğin, A markasını giyim ile bağlantılı olarak kaydettirirseniz başkaları A markasını giyim veya kafa karıştıracak kadar benzer olabilecek diğer mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanamaz. Ancak, yazılım veya danışmanlık hizmetleri gibi giyim ile ilgisi olmayan mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak A markasını kullanmak isteyen birini engelleyemezsiniz.

Marka tescili, markanızla bağlantılı olarak kullanılan sloganlar gibi markanızın ek unsurlarını da kapsar. Ancak, marka tescilinin, markanızın altında yatan fikir veya kavramları korumaz.

Örneğin, bir organik cilt bakım ürünleri serisi için bir markanız varsa, marka tescili başkalarının kendi organik cilt bakım ürünleri serisini oluşturmasını engellemez, ancak bu ürünlerle bağlantılı olarak aynı veya benzer markayı kullanmalarını engeller. 

Marka tescili nasıl yapılır?

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılır. Belirlenen evraklarla ya da online başvuru sistemi üzerinden yapılabilir. Marka tescil başvurusu için ilk şart, ticari bir işletmenin olmasıdır. Aynı şirkete ait farklı markalar mevcutsa, her marka için ayrı marka tescili alınmalıdır.

Bir markayı kaydettirmek istiyorsanız, marka tescili başvurunuzu başlatmak ve marka tescili almak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

1. Ticari marka araştırması yapın

Markanızın daha önce tescil edilip edilmediğini kontrol etmek için Marka ve Patent Ofisi’nin (Türk Patent ve Marka Kurumu) resmi web sitesini ziyaret edin. Bu adım, aynı veya benzer bir markanın zaten tescil edilmiş olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

2. Markanıza uygun ticari marka sınıfını seçin

Farklı ürün ve hizmet türlerini kapsayan 45 farklı ticari marka sınıfı vardır. Ticari markanızın tescil için uygun olduğundan emin olmak için doğru sınıfı seçmeniz önemlidir.

3. Ticari marka başvurusu yapın

Marka tescili için başvurunuzu Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi web sitesi üzerinden online olarak veya fiziksel olarak yapabilirsiniz. Başvurunuzda markanızın kullanılacağı sınıfları belirtmelisiniz. Bu sınıflar, markanızın hangi mal veya hizmetlerle ilişkilendirileceğini gösterir.

4. Başvuru Ücretini Ödeyin

Marka tescili için başvuru ücretini ödemeniz gerekecektir. Ücretler markanızın sınıfına ve başvuru yöntemine göre değişebilir.

5. İnceleme sürecini takip edin

Başvurunuz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenecek ve daha önce tescil edilmiş markalarla karşılaştırılacaktır. Herhangi bir sorun veya çakışma durumunda düzeltilmesi gereken konuları ele almanız istenebilir.

6. Markanızın tescili onaylanacak

Başvurunuz kabul edildiğinde ve inceleme süreci tamamlandığında, markanız resmi olarak tescil edilecektir. Tescil edildiğinde, markanızın koruma süresi başlar.

7. Marka koruma süresini takip edin

Marka tescili verildikten sonra, markanızın koruma süresi 10 yıldır. Bu süre sona erdiğinde, korumayı yenilemek için başvuru yapmanız gerekebilir.

Marka Tescili İçin Gereken Evraklar

Marka tescili için ilk olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından talep edilen belgeler sağlamanız gerekir. Bu belgeler aşağıdaki şekildedir:

Tüzel kişiler için (Şirket)

 • Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu
 • Faaliyet belgesi 
 • Vergi levhası 
 • Vekaletname (Gerekliyse)
 • Marka örneği (logo, imge vb.)
 • Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesi
 • Başvuru ücreti için banka dekontu

Gerçek kişiler için 

 • Başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formu
 • T.C kimlik numarası
 • Vekaletname (Gerekliyse)
 • Marka örneği (logo, imge vb.)
 • Başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesi
 • Başvuru ücreti için banka dekontu

Marka tescil için Marka Tescil Sınıfı nedir?

34’e kadar marka sınıfları, üreticilerin marka tescili için başvururken ürünleri için kullandıkları sınıflardır. Sınıf 45’e (45 dâhil) kadar olan mallar, hizmet sektörü çalışanları tarafından marka tescili için başvururken seçilen hizmet sınıflarıdır. Marka tescil işleminde marka tescil kategorileri bulunmaktadır.

Örneğin “Sınıf 9”, elektrikli ve bilimsel aparatları içerir, “Sınıf 16”, kağıt, karton ve bu malzemelerden yapılan ürünleri içerir ve “Sınıf 35”, reklam ve ticari hizmetleri içerir.

Markanızı tescil ettirirken doğru sınıfı seçmeniz önemlidir, çünkü bu, markanızın hangi mal ve hizmetlerle birlikte kullanılmaya uygun olduğunu belirler. Yanlış sınıf seçerseniz, marka başvurunuz reddedilebilir veya markanız tam olarak korunmayabilir.

Markanız için uygun ticari marka sınıfını belirlemek için Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanan sınıflar listesine bakabilir veya ticari marka hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukata danışabilirsiniz.

Uluslararası Marka Tescili

Markanızı uluslararası düzeyde tescil ettirmeyi düşünüyorsanız, kullanabileceğiniz birkaç seçenek mevcuttur.

1. Uluslararası Tescil

İlk olarak, World Intellectual Property Organization (WIPO) aracılığıyla uluslararası bir tescil başvurusu yapabilirsiniz. WIPO’nun Madrid Sistemi, ticari markanızı birden fazla ülkenin Madrid Sistemi üyesi olduğu durumlarda tek bir başvuru ile koruma altına almanıza olanak sağlar.

2. Ulusal Ticari Marka Başvuruları

Diğer bir seçenek, markanızı korumak istediğiniz her bir ülke için ulusal ticari marka başvuruları yapmaktır. Bu, daha fazla zaman alabilen ve maliyetli bir seçenek olabilir, ancak Madrid Sistemi dışındaki ülkelerde koruma sağlamak istiyorsanız gerekli olabilir.

3. Bölgesel Ticari Marka Başvuruları

Bazı bölgeler, örneğin Avrupa Birliği ve Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü gibi, markanızı bölge içinde birden fazla ülkede tek bir başvuru ile koruma altına almanıza izin veren bölgesel ticari marka sistemleri sunar.

Her ülkenin uluslararası marka sorgulama, ticari markaların tescili ve korunmasına ilişkin kendi yasaları ve yönetmelikleri bulunmaktadır. Bu nedenle, ticari markanızı uluslararası düzeyde tescil ettirirken, yerel bir avukat veya fikri mülkiyet uzmanından tavsiye almanız önemlidir.

Marka Tescili İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Marka olarak tescillenmesi yasak olan işaretler ve kelimeler nelerdir?

 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak veya malın üretim yeri gibi özellikleri belirten veya bu tür adlandırmaları içeren işaretler.
 • Tescilli coğrafi işaretleri içeren işaretler veya tescilli coğrafi işaretlerden oluşan işaretler marka olarak tescil edilemez.
 • Marka tanımının dışında kalan herhangi bir işaret.
 • Malın doğal özelliklerini veya teknik sonuçlarını belirten veya mala asli değerini veren şekli veya özellikleri içeren işaretler.
 • Kamuyu yanıltacak işaretler veya genel kamu düzenine aykırı işaretler.
 • Kamuya ait olan tarihi veya kültürel değerleri temsil eden işaretler veya yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
 • Herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler.
 • Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.
 • Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.
 • Aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak daha önce tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış olan işaretler.

2. Türkiye’de marka tescilinde yetkili kurum hangisidir?

Türkiye’de marka tescili için yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur (TÜRKPATENT). Marka tescili için başvurular bu kuruma yapılır.

3. Kimler marka müracaatı yapabilir?

Marka tescili için başvuru yapacak kişiler şunlardır:

 1. Gerçek veya tüzel kişiler,
 2. Kamu tüzel kişileri,
 3. Türk Patent ve Marka Kurumu çalışanları.

4. Marka olarak tescil edilemeyecek işaretler nelerdir?

Marka tescili yapılamayacak işaretler:

 1. Kamu düzenini bozacak işaretler,
 2. Kamu sağlığını tehlikeye düşürecek işaretler,
 3. Başkalarının tescilli markalarına benzer veya ayırt edilemez işaretler,
 4. Soyut veya teknik nitelikteki işaretler,
 5. Sadece genel bilgi veren işaretler,
 6. Türkiye ile bağlantısı olmayan işaretler.

5. Marka tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler nelerdir?

Marka tescili için başvuru yapacak kişilerin öncelikle marka araştırması yapmaları önerilir. Bu araştırma, başvurunun benzer veya önceden tescil edilmiş markalarla çakışıp çakışmadığını görmek için önemlidir.

6. Marka koruması ne zaman başlar?

Marka koruması, marka tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edilmesi ve tescil belgesinin verilmesi ile başlar.

7. Türkiye’de marka tescili ne kadar sürede onaylanır?

Türkiye’de marka tescili süresi, başvuru sahibinin başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak sunduğu durumda genellikle 12 ila 18 ay arasında değişmektedir.

8. Tescilli markayı kullanmamanın sonucu nedir? Hangi hâllerde marka iptal edilir?

Tescilli markayı belirli bir süre boyunca kullanmamak, diğer kişilerin iptal başvurusunda bulunmasına neden olabilir. Aynı zamanda, belirli bir süre boyunca sürekli olarak kullanılmayan markaların tescili geçersiz kılınabilir.

9. Marka vekili ile çalışmak ne gibi avantajlar sağlar?

 • Uzmanlık ve deneyim: Marka vekili, marka tescili sürecini bilen uzman bir profesyoneldir ve başvurunun doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Hukuki danışmanlık: Marka vekili, marka hakkınızın yasal olarak korunmasını sağlamak için size hukuki danışmanlık sunar.
 • İşlem süreçlerinin takibi: Marka vekili, başvurunuzun işlem süreçlerini takip eder ve gerektiğinde sizin adınıza işlemleri yürütür.

10. Marka ne zaman korunmaya başlar ve marka tescil belgesi ne tür haklar sağlar?

Marka tescil belgesi, markanın tescil edildiğini ve marka sahibine belirli haklar verdiğini gösterir. Marka tescil belgesi, Türkiye’de markanın korunmasına yönelik haklar sağlar. Markanın korunmaya başlaması tescil tarihinden itibaren gerçekleşir.

11. “Müseccel Marka” ne anlama gelir? Ürünler üzerinde yer alan R, TM ve C işaretlerinin anlamları ve özellikleri nedir?

“Müseccel Marka”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen ve tescil tarihi itibarıyla yasal koruma sağlayan markalara verilen isimdir.

Ürünler üzerinde yer alan “R”, “TM” ve “C” işaretlerinin anlamları ve özellikleri şunlardır:

 • “R” işareti: “Registered” kelimesinin kısaltmasıdır ve tescilli bir markayı gösterir. Marka tescil belgesi alındıktan sonra kullanılır.
 • “TM” işareti: “Trademark” kelimesinin kısaltmasıdır ve tescil başvurusu yapılan ancak henüz tescil edilmemiş bir markayı gösterir. Başvuru yapıldıktan sonra kullanılabilir.
 • “C” işareti: “Copyright” kelimesinin kısaltmasıdır ve eserlerin telif hakkını gösterir. Markalar için değil, eserlerin (kitaplar, müzikler, yazılı ve görsel içerikler vb.) korunması için kullanılır.

12. Tescil edilmiş bir coğrafi işaret, daha sonra bir başka şahıs ya da firma adına marka olarak tescil edilebilir mi?

Tescilli bir coğrafi işaret daha sonra bir başka kişi veya firma adına marka olarak tescil edilemez. Bir coğrafi işaret, belirli bir yöre veya bölge ile ilişkilendirilen ve o yöre veya bölgenin belirli bir niteliğine sahip olan ürünleri işaretleyen ve koruyan bir işarettir. Bu nedenle, bir coğrafi işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için başvuran kişinin veya firmanın o coğrafi bölge ile belirli bir ilişkisinin bulunmaması gerekir.

13. Marka tescili öncesinde ne yapılmalıdır?

Marka tescili için başvuruda bulunacak kişilerin öncelikle marka araştırması yapmaları önemlidir. Bu araştırma, markanın benzer veya önceden tescil edilmiş markalarla çakışıp çakışmadığını görmek için yapılır. Marka araştırması, markanın benzersiz ve ayırt edici olmasını sağlar ve tescil başvurusunun kabul edilme olasılığını artırır.

14. “Ticari Marka” ve “Hizmet Markası” arasındaki fark nedir?

“Ticari Marka” ve “Hizmet Markası” arasındaki fark, markanın kullanıldığı mal ve hizmet kategorileridir. Ticari marka, belirli bir malın işaretlenmesi için kullanılırken, hizmet markası belirli bir hizmetin işaretlenmesi için kullanılır. Örneğin, bir giyim markası ticari bir marka iken, bir lojistik şirketinin logosu hizmet markası olabilir.

15. Marka tescili için müracaat ne zaman edilmelidir?

Marka tescili için en uygun zaman, markanın oluşturulduğu anda veya en kısa sürede başvuruda bulunmaktır. Çünkü marka başvuruları “ilk başvuran alır” prensibiyle işler ve başvurunun öncelik tarihine göre sırası belirlenir. Başka bir kişi veya firma aynı veya benzer bir markayla önce başvuruda bulunursa, sizin başvurunuz reddedilebilir veya zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

16. Türkiye’de alınan bir marka tescili tüm dünyada geçerli midir?

Türkiye’de alınan bir marka tescili, sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Bu nedenle, başka ülkelerde de marka koruması isteniyorsa, ilgili ülkelerde ayrı ayrı marka tescili başvurusu yapmak gerekmektedir. Ancak “Madrid Protokolüne Göre Marka Tescili” yöntemi, birden fazla ülkede marka tescili için kolaylık sağlayan bir yöntemdir.

17. Türkiye’de marka tescilinde “ilk başvuran alır” ilkesi geçerli mi?

Türkiye’de marka tescili için “ilk başvuran alır” ilkesi geçerlidir. Yani aynı veya benzer bir marka için daha önce başvuruda bulunan kişi veya firma, öncelik hakkına sahip olur ve tescil başvurusu kabul edilirse markanın sahibi olur.

18. Yurt dışında marka tescili nasıl yapılır?

Yurt dışında marka tescili yapmak isteyen kişiler veya firmalar, o ülkenin marka ofisine doğrudan başvuruda bulunabilirler veya “Madrid Protokolü” veya “Avrupa Birliği Markası Tescili (EUTM)” gibi uluslararası sistemlerden yararlanabilirler.

19. Yurt dışında marka tescili için müracaat şekilleri nelerdir?

Yurt dışında marka tescili için aşağıdaki yollarla müracaatta bulunabilirsiniz:

 1. Doğrudan başvuru: İlgili ülkenin marka ofisine doğrudan başvuru yapmak.
 2. Madrid Protokolüne göre marka tescili: Madrid Protokolü’ne taraf olan ülkelerde tescil için merkezi bir başvuru yapma imkanı sağlar.
 3. Avrupa Birliği Markası (EUTM): AB ülkeleri için bir merkezi başvuru yapma imkanı sağlar.

20. “Topluluk Marka Tescili” ve “Madrid Protokolüne Göre Marka Tescili” karşılaştırması nasıl yapılır?

“Topluluk Marka Tescili” ve “Madrid Protokolüne Göre Marka Tescili” arasındaki karşılaştırma şu şekildedir:

Topluluk Marka Tescili:

 • Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerlidir.
 • Tüm AB üyesi ülkelerde aynı marka için tek bir başvuru yapılabilir.
 • Başvurular ve tesciller için merkezi bir sistemdir.
 • Başvuruları ve tescilleri kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür.

Madrid Protokolüne Göre Marka Tescili:

 • 125’den fazla ülkeye başvuru yapma imkanı sağlar.
 • Her ülke için ayrı ayrı başvurular yapılabilir.
 • Merkezi olmayan bir sistemdir, her ülkenin kendi marka ofisine başvuru yapılır.
 • Başvuruları ve tescilleri farklı ülke yasalarına uygun olarak gerçekleştirir.


Bir yorum yazın

%d